INTEGRITETSPOLICY

LO Riesen i Väst 
Svenska Riesenschnauzerklubbens (SRSK) 
hantering av personuppgifter

Reviderad; 2018-05-24

RIESEN I VÄST värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett öppet sätt med din integritet i fokus.

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du i slutet på denna policy. Mail till ansvariga: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.(sekreterare) ellerDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.(ordförande)

RIESEN I VÄST lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig.

  • Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att RIESEN I VÄST lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med Riesen i Västsberättigade intresse som rättslig grund. 

  • RIESEN I VÄST lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap, när ett resultat för din hund skickas in eller när du anmäler dig som ägare.

RIESEN I VÄST hämtar i första hand in uppgifter direkt från digeller uppgifter lämnade av dig via en SRSK/SKK-ansluten klubb, samarbetspartner, veterinärklinik eller liknande. 

De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister. 

Personnumret är även en fö­­rutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet samt för till exempel ansökan om bidrag från Studiefrämjandet. Vi gör regelbundna uppdateringar av personuppgifter via SKK, Svenska Kennelklubben och SBK, Svenska Brukshundsklubben.

RIESEN I VÄST lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av kopplingi Riesen i Västs personregister. Det kan vara kopplingar såsom medlemskap i någon av de Lokal områden styrelsen administrerar medlemskap åt, ägarskap av hund och/eller katt, funktionär, uppfödare, prenumerant eller annan. 

Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till SKK-organisationen såsom utskick, kontakt inom organisationen, kontakt vid bortsprungen hund eller katt, registrering av kull och registrering av prov-, test-, tävlings- och hälsoresultat. 

Uppgifterna används även av organisationen och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande, forskning, medlems­värvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i organisationens intresse. 

Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informations­utskick från SRSK eller Riesen i Väst.Kontakta vår styrelse (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring. 

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Riesen i Västs styrelse. Där kan du också begära: 

  • rättelse eller 
  • begära att dina personuppgifter raderas.
    Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan. 
  • Du har alltid rätt att stoppa Riesen i Västs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida Riesen i Västs intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. 
  • Du har enligt dataskyddsförordningen rättatt årligen få ett utdrag av de uppgifter RIESEN I VÄST har registrerade om dig. 

http://riesenivast.se/8e50b733-c9e8-436f-a77b-5f0ae4c868aa" >En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:
Riesen i Väst, Medlemsansvarig, C/O Karsegårdsvägen 39, 43931 ONSALA, 0708-78 35 49, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.(Kassör) eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.(Ordförande)

Tycker du att RIESEN I VÄST hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.

Revision 1.0: 2018-05-24