Årsmöte 2020

När: Den 21/2 kl 15.00

Var: Digitalt via Zoom och VoteIt

På grund av den rådande pandemin kommer RiV, om SRSK, att ha ett digitalt årsmöte 2021.

Vi hoppas det ger möjlighet för många av er att delta :)

Årsmötet blir den 21/2 kl 15.00. Mer info samt nödvändiga handlingar kommer läggas upp här och mail skickas ut. 

Vi rekommenderar att ni kollar på medlem online att er angivna e-post är rätt så ni får mail från oss och SRSK när dessa skickas ut.

Dokument

Protokoll >>

Konstituerande >>

Dagordning >>

Måluppfyllnad 2019 >>

Verksamhetsberättelse 2019 >>

Verksamhetsplan 2020 >>

Bokslut 2019 >>